Bilgi İşlem Birimi

BİLGİ İŞLEM PERSONELİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Sağlık tesisinin alt yapı mimarisinin stratejik teknoloji yönünü ve haritasını tanımlamak, bu işlem sırasında iş birimlerinin ve teknik operasyonun katkılarını sağlamak (gereksinim tesbiti).
 2. Tespiti yapılan gereksinimleri gerektiğinde devreye almak.
 3. Sistemi meydana getiren Sunucu, yedekleme sistemleri, network altyapısı, güvenlik altyapısı, veri güvenliği, işletim sistemleri, vb. hususlarda kendini geliştirmek, danışmanlık ve gerektiğinde uygulama yapabilmek.
 4. Sağlık tesisinde yeni teknolojik gelişmeleri dikkate alarak gelecekteki alt yapı mimarisini hedefleyerek uygulamaya geçilmesini sağlamak için proaktif(bilerek ve isteyerek yeni koşulların oluşmasını sağlamak ya da olağan koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmak, böylikle işini geliştirmektir. Proaktif kişiler yaptıkları işi bir adım öteye götürmek için yaratıcı çözümler geliştirebilen ve bu yönde adım atmakta çekinmeyen değişimci kişilerdir.)olarak önerilerde bulunmak.
 5. Alt yapı tasarımında ve operasyonel ortamda performansı, ölçekliliği, iş sürekliliği ve felakekten kurtarmayı en üst seviyeye çıkarabilmek için çalışmak.
 6. Yapılan alt yapı tasarımlarının ve seçilen ürünlerin validasyonu(kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması için yapılması gereken işlemleri kapsar. Valide edilmiş yöntemle çalışıldığında yapılan işlemin kesin, doğru, spesifik, tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğu garanti edilmiş olur.) için modcllemesini, simülasyonunu, testlerini yapmak.
 7. Yazılım ve donanımların seçimlerinde kritik değerlendirmeler yapmak.
 8. Alt yapı modeli analizlerini dokümanlarını çıkarmak, yayınlamak.
 9. Kurumsal seviyede alt yapı yönetim süreçlerini, alt yapı operasyonlarını geliştirmek ve tasarım standartlarını tanımlamak.
 10. Alt yapı envanterini çıkarmak ve bakımını sağlamak.
 11. Proje personeline yazılımla ilgili çözümlerde yardımcı olmak.
 12. Kullanıcıların güvenlik politikalarının belirlenmesi ve bu politikalara uygun yetkilendirmeler ile kullanıcıların davranışlarının belirlemek (Domain yönetimi).
 13. Gerektiğinde bilgisayar işletim sistemlerini kurmak ve bakımlarını yapmak.
 14. Bilgisayar,yazıcı vb. cihazların kurulması çalıştırılması ve bakımını yapmak.
 15. Veri bankasının kontrolünü yapmak. Günlük olarak verilerin yedeklemesini yapmak.
 16. Otomasyon programının düzenli çalışmasını sağlamak.
 17. Hatalı veri girişlerini engellemek düzeltmek, İstatistiki verileri istenildiğinde vermek.

Yazılım Bölümü

09 Mart 2018