Yoğun Bakımlar

Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.

Bu amaçla ve kapsam dahilinde:

Hastanemizde;

Genel Yoğpun Bakım 3. Basamak olup 20 yataklıdır.

Anestezi Yoğun Bakım 3.Basamak olup 9 yataklıdır.

Dahiliye Yoğun Bakım 1. Basamak olup 11 yataklıdır.

Koroner Yoğun Bakım 2. Basamak olup 10 yataklıdır.

Nöroloji Yoğun Bakım 3. Basamak olup 11 yataklı, yoğun bakım ünitelerimiz tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek vermektedir.