Dahili Tıp Bölümleri
12 Ekim 2021

  1. Acil Tıp
  2. Enfeksiyon Hastalıkları
  3. Fizik Tedavi ve Rehab.
  4. Göğüs Hastalıkları
  5. Kardiyoloji
  6. Nöroloji
  7. Radyoloji
  8. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
  9. Tıbbi Biyokimya