T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 15/02/2019

  • Hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı hizmet sunumu,

  • İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak ,

  • Çalışanlarımızı ve hizmet sunduğumuz bireyleri sürekli eğitmek ve geliştirmek,

                                                                                                             amaç ve hedeflerİMİZ

Hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı hizmet sunumu,

 

Hasta güvenliği ve memnuniyet oranını yükseltmek

Hasta memnuniyet oranı

≥%85

Hastane enfeksiyon oranı

%0

Düşen hasta oranı

≤ %1

Yoğun bakım Ünitesinde Bası yarası gelişme Oranı

≤ %5

 

Çalışan güvenliği ve memnuniyet oranını yükseltmek

Çalışan Memnuniyet oranı,

≥%75

Kesici delici alet yaralanmaları oranı,

≤1

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olay sayısı

≤ 1

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

Sağlık hizmetinin kalite-niteliğini ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,

SKS Değerlendirmesi

 

 

≥%90

Verimlilik Değerlendirmesi

A

Bedensel zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Evde sağlık hizmeti alan aktif hasta aylık ziyaret sayısı

≥500

Engelli bireylerin erişilebilirliği

 %90

Çalışanlarımızı ve hizmet sunduğumuz bireyleri sürekli eğitmek ve geliştirmek,

Çalışan eğitimlerine katılımı artırmak

Eğitim Katılım Oranı

 %100 üzeri

Hasta Eğitimleri düzenlemek

Hasta okulları