T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başvuru Kayıt

Güncelleme Tarihi: 29/08/2019

Başvuru Kayıt

Kreş ve Gündüz Bakımevine öncelikle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda çalışan personelin 3-6 yaş arasındaki çocukları alınır. Kontenjan boşluğunda diğer Kamu Kurum ve özel çalışanlarında çocukları

alınır.

Müracaatlar kreş yönetimimize aday kayıt formu doldurularak, her zaman için yapılabilir.

2018-2019 Öğretim Yılı için Kreş ücretleri Sağlık personeli ve diğer kamu kurum çalışanları için 850 TL.dir.

Yeni kayıtlarımız yapılmaktadır. Kayıtlarımız devam etmektedir.

NOT : Yeni fiyatlarımız Eylül 2019'dan itibaren geçerlidir. 

         

           Ağır hastalığı bulunan yahut da fiziksel, ruhsal, zihinsel özürlü olan çocuklar süresiz ve bulaşıcı hastalığı olan çocuklar hastalığı süresince kreş ve gündüz bakımevine kabul edilmezler.

Kayıt İçin İstenecek Belgeler:
Çocukların bakımevine kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir:
1) Velinin dilekçesi,
2) Çocuğun nüfus cüzdanı sureti,
3) Çocuğun ve memur olmayan ana veya baba ile kardeşlerinin sağlık raporu (çocuğun PPD testi, gaitada parazit ve boğaz kültürü dahil)
4) Çocuğun aşı kartının fotokopisi.
5) Anne ve babanın çalışma belgesi
6) Çocuğun 4 adet vesikalık fotoğrafı
7) Müracaat Formu,
8) Acil Durum Formu
9) Bakımevi İdaresinin uygun gördüğü diğer belgeler ve ihtiyaç listesinde belirtilen eşya ve malzemeler